Phát triển là khát khao của kẻ mạnh bình đẳng về cơ bản là mơ ước của kẻ yếu

“Phát triển là khát khao của kẻ mạnh, bình đẳng về cơ bản là mơ ước của kẻ yếu. Tạo hoá tạo ra một rừng kẻ yếu và chỉ vài kẻ mạnh. Thế giới hơn 200 nước và vùng lãnh thổ , chỉ có... Read More | Share it now!

Ma trâ n cu a Enron Giơ i ha n cu a hoa t đô ng vâ n đô ng ha nh lang Sư su p đô vê ta i chi nh cu a tâ p đoa n Enron tư ng đươ c xê p thư ba y vê thu nhâ p ha ng năm trong sô ca c tâ p đoa n My đa hươ ng sư chu y tơ i ca c hoa t đô ng vâ n đô ng ha nh lang râ t ra o riê t cu a công ty na y Hoa t đô ng trong như ng li nh vư c ma chi nh sa ch cu a chi nh phu co a nh hươ ng quyê t đi nh tơ i lơ i nhuâ n trong đo co sa n xuâ t va phân phô i điê n bưu chi nh viê n thông va buôn ba n ha ng ho a Enron đa đâ u tư như ng khoa n tiê n khô ng lô cho nô lư c đi nh hi nh chi nh sa ch công vi lơ i i ch cu a tâ p đoa n 4 070 more words https caphesach wordpress com cac nhom loi ich o my ph

Ma trận của Enron: Giới hạn của hoạt động vận động hành lang Sự sụp đổ về tài chính của tập đoàn Enron, từng được xếp thứ bảy về thu nhập hàng năm trong số các tập... Read More | Share it now!

Vu Lan cũng nguyện SÁM HỐI và CẦU SIÊU Hồi Hướng THAI NHI

Vu Lan, cũng nguyện SÁM HỐI và CẦU SIÊU Hồi Hướng THAI NHI. Nguyện các con sớm lìa khổ được vui. Nguyện Chư Phật chứng minh. Tội chướng được tiêu trừ. Thai nhi được vãng sanh về Tây Phương Cực... Read More | Share it now!

Đã có đôi lần cố thay đổi số phận để sống bên nhau giống như bao người

…Đã có đôi lần cố thay đổi số phận để sống bên nhau giống như bao người Đã có đôi khi em nói sẽ quên đi cuộc tình oan trái để về bên anh Đã có đôi lần cố thay đổi số phận mà cớ... Read More | Share it now!

XE NGỰA VÙNG BẢY NÚI Bảy Núi Thất Sơn An Giang là một vùng bán sơn địa nằm giữa hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn cũng là nơi duy nhất ở ĐBSCL còn khoảng 50 xe ngựa đang hoạt động phục vụ nông lâm nghiệp và làm dịch vụ du lịch đưa khách đi tham quan danh lam thắng cảnh ở vùng Thất Sơn này Xe ngựa Bảy Núi chủ yếu để chở người và hàng hóa từ các phum sóc xuống các phố huyện và chở hàng công nghệ phẩm từ thị trấn ngược lên các xã miền núi

XE NGỰA VÙNG BẢY NÚI Bảy Núi (Thất Sơn) – An Giang là một vùng bán sơn địa nằm giữa hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, cũng là nơi duy nhất ở ĐBSCL còn khoảng 50 xe ngựa đang hoạt động phục vụ... Read More | Share it now!

HÃY CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN XIN CHÚA NGỪNG CƠN BÃO VÌ DÂN TỘC VIỆT VÌ ĐỒNG BÀO YÊU THƯƠNG VÌ MỌI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM XIN HÃY CẦU NGUYỆN

HÃY CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN XIN CHÚA NGỪNG CƠN BÃO, VÌ DÂN TỘC VIỆT, VÌ ĐỒNG BÀO YÊU THƯƠNG , VÌ MỌI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM, XIN HÃY CẦU NGUYỆN…. Kính lạy Chúa , Đức Giê-hô-va vạn quân, xin hãy ngừng... Read More | Share it now!