Cộng đồng anh em công nhân nhào dzô Dạo này thấy các anh em hoạt động trên Kết Nối Xanh nhiều quá không biết có ai như tui ngày nào cũng vô đọc để xem mọi người thế nào không

Cộng đồng anh em công nhân nhào dzô Dạo này thấy các anh em hoạt động trên Kết Nối Xanh nhiều quá, không biết có ai như tui ngày nào cũng vô đọc để xem mọi người thế nào không? Like fanpage https://www.facebook.com/mobifoneketnoixanh/ đi rồi cùng vào “chém gió” cho dzui ngen anh em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *