Công việc đang được gấp rút hoàn thiện về việc phân tích chất lượng nước tại Hồ Khe Lang và vùng phụ cận trên cơ sở khoa học đang được trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường thực hiện Việc phân tích đánh giá sự ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước đất đang được đánh giá trên sự thật khách quan nhất

Công việc đang được gấp rút hoàn thiện về việc phân tích chất lượng nước tại Hồ Khe Lang và vùng phụ cận trên cơ sở khoa học đang được trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường thực hiện. Việc phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng, ô nhiễm nguồn nước, đất đang được đánh giá trên sự thật khách quan nhất. Hi vọng sau khi có kết quả các cơ quan có thẩm quyền dựa trên những tiêu chí này để khẳng định việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Hồ Khe Lang là hết sức phi lý.
Thứ 4 này huyện Đức Thọ về lấy ý kiến từ các chi bộ mong rằng sự truyền tải tâm tư, sự lo lắng của bà con đến được với Huyện là sự phản ánh trực tiếp nhất.

2 bình luận về “Công việc đang được gấp rút hoàn thiện về việc phân tích chất lượng nước tại Hồ Khe Lang và vùng phụ cận trên cơ sở khoa học đang được trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường thực hiện Việc phân tích đánh giá sự ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước đất đang được đánh giá trên sự thật khách quan nhất”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *