Được một đảng viên đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đi thăm campus mới của đại học Suphanouvong đại học duy nhất ở Luang Prabang và là 1 trong 4 trường đại học trên cả nước Lào với 5

Được một đảng viên đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đi thăm campus mới của đại học Suphanouvong, đại học duy nhất ở Luang Prabang, và là 1 trong 4 trường đại học trên cả nước Lào với 5.000 sinh viên, xây dựng năm 2003, và Viện Khổng tử do Trung Quốc tài trợ. Việt Nam có 100 sinh viên đang học tập ở đây..
Nhân chuyến đi này tôi mới đọc thêm về lịch sử Lào, mới biết nhiều chuyện khá giống Việt Nam.. Đúng là mỗi quốc gia có một lịch sử riêng..

Một bình luận về “Được một đảng viên đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đi thăm campus mới của đại học Suphanouvong đại học duy nhất ở Luang Prabang và là 1 trong 4 trường đại học trên cả nước Lào với 5”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *