Mẫu mực về cách tranh luận giữa hai phe sử gia người Mỹ về phim The Vietnam War và ai thắng thua trong cuộc chiến

Mẫu mực về cách tranh luận, giữa hai phe sử gia người Mỹ về phim The Vietnam War và ai thắng thua trong cuộc chiến.
Một nhóm tin rằng Mỹ sai lầm, có tội khi can dự, nhóm kia thuộc trường phái ‘Chiến thắng bị bỏ lỡ’, nhưng có thể ngồi trao đổi về một vấn đề ‘thuộc về lịch sử’.
Đã có trao đổi, hội thảo nào như vậy của người Việt chưa, dù chỉ trong khuôn viên trường học, không đưa lên mạng?

2 bình luận về “Mẫu mực về cách tranh luận giữa hai phe sử gia người Mỹ về phim The Vietnam War và ai thắng thua trong cuộc chiến”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *