Một chiều đầu xuân thắp nén nhang ngưỡng vọng và biết ơn các vị vua triều Mạc đặc biệt tới Mạc Đăng Doanh nhà cải cách tài ba có tầm nhìn vượt thời đại và Mạc Đăng Dung người đã biến Hải Phòng thành đô thị biển đầu tiên của Việt Nam

Một chiều đầu xuân thắp nén nhang ngưỡng vọng và biết ơn các vị vua triều Mạc, đặc biệt tới Mạc Đăng Doanh, nhà cải cách tài ba có tầm nhìn vượt thời đại và Mạc Đăng Dung, người đã biến Hải Phòng thành đô thị biển đầu tiên của Việt Nam!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *