NGÀY 80 GIÁ TRỊ TỰ LẬP Thực sự giúp người khác là hỗ trợ sao cho họ có thể tự lập

NGÀY 80 – GIÁ TRỊ: TỰ LẬP
“Thực sự giúp người khác là hỗ trợ sao cho họ có thể tự lập.”
CHIÊM NGHIỆM
Việc muốn nhận sự hỗ trợ từ người khác là điều đương nhiên. Nhưng đôi khi thiện ý của chúng ta bị lệch. Giúp người khác nhiều quá, ta thực sự khiến họ lệ thuộc vào ta và ngăn cản sự tự học hỏi của họ.
ỨNG DỤNG
Tôi cần phải nhắc nhở tôi là mục đích giúp đỡ người khác của tôi là làm sao cho họ trở nên mạnh mẽ và tự lập để họ còn đi giúp người khác nữa. Sự giúp đỡ của tôi không bao giờ lại làm cho họ trở nên yếu đuối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *