Thiện chân chánh ở thế gian là gì

Thiện chân chánh ở thế gian là gì?
Chính là “chuyên xưng Di-đà Phật danh, nguyện sanh Tịnh Độ Di-đà”.
Một nhà đại từ thiện, nếu chẳng niệm Phật vãng sanh, như thế, anh ta cuối cùng vẫn là người ác thua một người hồi tâm niệm Phật;
Một người ác, cuối cùng có thể hồi tâm niệm Phật vãng sanh, anh ta vượt hơn nhà đại từ thiện một đời làm thiện.
Giống như, người xuất gia không học pháp môn Tịnh Độ thì thua người tại gia;
Người tại gia học pháp môn Tịnh Độ thì hơn người xuất gia.
Pháp Sư Huệ Tịnh.
(Bài từ fb Đấng Từ Phụ)

24 bình luận về “Thiện chân chánh ở thế gian là gì”

  1. Nam mô A mi đà Phật- Nam mô hoan hỷ tạng, tán thán công đức- phước đức vô lượng của Bồ tát Hải Hiền cùng Pháp sư Huệ Tịnh ! ! Dùng Thân+ Khẩu + Ý tín Tâm thanh tịnh, cả cuộc đời Hoằng dương Pháp Niệm Phật Vãng sanh Tịnh độ; giác ngộ; giải thoát vĩnh viễn Sanh tử Luân Hồi- 19/11/18.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *