THÔNG BÁO THẦN LỰC HỒN THIÊNG SÔNG NÚI VÀ ANH LINH CÁC VUA HÙNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC ĐANG VẬN HÀNH TRÊN BẦU TRỜI THỦ ĐÔ HÀ NỘI

THÔNG BÁO: THẦN LỰC HỒN THIÊNG SÔNG NÚI VÀ ANH LINH CÁC VUA HÙNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC ĐANG VẬN HÀNH TRÊN BẦU TRỜI THỦ ĐÔ HÀ NỘI . ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÃ BÁO CHO MINH-ĐẠO TRONG CÂU NÓI CỦA NGÀI: ” XIN ÔNG RÁNG ĐỢI MÀ COI – SANG NĂM MÙI NGỌ MÀ COI PHẬT LÀM”
KÍNH BÁI,
THIỀN GIẢ MINH ĐẠO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *