Thứ Hai ngày 12 02 2018 Tuần VI Thường Niên Mc 8 11 13 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Thứ Hai, ngày 12/02/2018
Tuần VI Thường Niên
Mc 8,11-13
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
Đó là lời Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *