Thứ Tư ngày 03 01 2018 Danh Thánh Chúa Giêsu Ga 1 29 34 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Thứ Tư, ngày 03/01/2018
Danh Thánh Chúa Giêsu
Ga 1,29-34
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
Đó là lời Chúa

Một bình luận về “Thứ Tư ngày 03 01 2018 Danh Thánh Chúa Giêsu Ga 1 29 34 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *