VỜI VỢI QUÊ Đặng Chấn Hưng Ta về tìm lại ngày xưa Mảnh trăng chênh chếch khi vừa nhú lên

VỜI VỢI QUÊ
Đặng Chấn Hưng
Ta về tìm lại ngày xưa
Mảnh trăng chênh chếch khi vừa nhú lên
Tìm lời ru ở bên thềm
Giấc mơ nho nhỏ hàng đêm hiện về
Ta tìm đám cỏ bờ đê
Bạc màu lá đợi câu thề bến sông
Tìm mùi rơm rạ ngoài đồng
Một thời vất vả mà không đủ đầy
Cánh diều lượn chín tầng mây
Soi mồ hôi đẫm luống cày của cha
Tìm trong làn gió bao la
Câu Kiều mẹ lẩy la đà mỗi đêm
Càng tìm nỗi nhớ dầy thêm
Giọt tương tư nhuộm cho mềm chiều xuân
Càng tìm càng thấy bần thần
Để câu thơ vấp dưới chân rụng rời
Người đi xa tít mù khơi
Nỗi lòng quay lại quê vời vợi quê.
Hưng Hành Thiện
Ảnh st

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *